Lisenser og avgifter 2021

Dette trenger du for å kjøre go-kart

  1. Medlemskap i NMK
  2. Førerlisens
  3. Ledsagerlisens (Hvis fører er under 18 år)
  4. Vognlisens
  5. Treningsavgift
  6. Startnummer (Kun hvis du skal kjøre løp)

Medlemskap i NMK
Både fører og ledsager må være medlem i Norsk Motor Klubb (NMK) for å kunne kjøre go-kart.

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves obligatorisk anmelderlisens for ledsager til utøvere t.o.m. fylte 18 år.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på go-kart.

Treningsavgift
Treningsavgiften dekker leie av banen på Eikås gjennom hele sesongen.
Prisen i 2021 blir den samme som i fjor.
Første familiemedlem kr 1250,-, deretter kr 650,- pr utøver.
Innbetaling skjer til konto 3633.30.60862. eller betales til Vipps: NMK Bergen Gokart 83700
Husk å merke innbetalingen med navnet på utøveren den gjelder for.

Startnummer
Startnummer er inkludert i medlemskapet, men må søkes om for å få tildelt nummer.
Startnummer får du ved å henvende deg til june@gokartsport.no

Engangslisens 

Trening – Karting (ikke supertrening) – Bilsportlisens