Lisenser og avgifter 2019

Dette trenger du for å kjøre go-kart

  1. Medlemskap i NMK
  2. Førerlisens
  3. Ledsagerlisens (Hvis fører er under 18 år)
  4. Vognlisens
  5. Treningsavgift
  6. Startnummer (Kun hvis du skal kjøre løp)

Medlemskap i NMK
Både fører og ledsager må være medlem i Norsk Motor Klubb (NMK) for å kunne kjøre go-kart.

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves obligatorisk anmelderlisens for ledsager til utøvere t.o.m. fylte 18 år.

Formel K Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Formel-K Junior – Fra det året man fyller 13 år – ut det året man er 18 år.
Rekrutt – Fra det året man fyller 8 år – ut året man fyller 12 år
Rekrutt Trening – Det året man fyller 6 år -Ut året man fyller 7 år
Formel-K Kun trening – fra det året man fyller 8 år. Kan kun brukes til trening.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på go-kart.

Treningsavgift
Treningsavgiften dekker leie av banen på Eikås gjennom hele sesongen.
Prisen i 2018 blir den samme som i fjor.
Første familiemedlem kr 1250,-, deretter kr 650,- pr utøver.
Innbetaling skjer til konto 3633.30.60862.
Husk å merke innbetalingen med navnet på utøveren den gjelder for.

Startnummer
Startnummer er inkludert i medlemskapet, men må søkes om for å få tildelt nummer.
Startnummer får du ved å henvende deg til june@gokartsport.no