Kursoversikt

Det er foreløpig ikke satt opp flere kurs.

 

For spørsmål, kontakt

Kursansvarlig
Jens Olav Bertelsen, T: 90189091 E: jensolavb@hotmail.com

Kjell Askeland, T: 90025308 E: kjeaskel@online.no