Kontaktinformasjon til nøkkelpersoner

GENERELLE HENVENDELSER

Leder for gokartgruppen
Reidar Sleen, T: 97468842 E: sleenre@gmail.com

Treningsansvarlig:
Jens Olav Bertelsen, T: 90189091 E: jensolavb@hotmail.com

Tony Hammerstad, T: 92861989 E: thammerstad@hotmail.com

Ansvarlig for «Containeren»
Andre Stendal, T: 90894968 E: polden.andre@gmail.com

Martin Steen, T: 98020779 E: martin@steen.no

Webansvarlig
Martin Steen, T: 98020779 E: martin@steen.no

Anleggsansvarlig
Dag Solbakken, T: 97017432 E: dag.solbakken@moller.no

Dugnadsansvarlig
Kjell Askeland, T: 90025308 E: kjeaskel@online.no

Rekruteringsansvarlig
Leif Andre Kjeilen, T: 48043746 E: lakjeilen@gmail.com

Kursansvarlig
Jens Olav Bertelsen, T: 90189091 E: jensolavb@hotmail.com

Arrangements ansvarlig
Jens Olav Bertelsen, T: 90189091 E: jensolavb@hotmail.com
Tony Hammerstad, T: 92861989 E: thammerstad@hotmail.com

Sportskomite 2019
Jens Olav Bertelsen, T: 90189091 E: jensolavb@hotmail.com
Tony Hammerstad, T: 92861989 E: thammerstad@hotmail.com
Kjell Askeland, T: 90025308 E: kjeaskel@online.no
Dag Solbakken, T: 97017432 E: dag.solbakken@moller.no
Martin Steen, T: 98020779 E: martin@steen.no
Reidar Sleen, T: 97468842 E: sleenre@gmail.com
Øystein Verlo, T: 95868288 E: oystein.verlo@gjensidige.no
Raymond Handeland, T: 93060999 E: raymondhandelnad@gmail.com