Avlyst!

Pga korona restriksjoner kan ikke Årsmøtet gjennomføres lørdag 13. februar. Vi legger ut ny dato når korona retningslinjene tilsier at det er mulig å gjennomføre møtet.

Lisenskurs

NMK Bergen inviterer til lisenskurs for gokart Tirsdag 26.01.2021
Kursdag 1
Tirsdag 26.01.2021 KL 1700
Teori-Kurs fra 6 år og oppover med prøve – må ha med en ansvarlig voksen ledsager for de under 18 år.
Det blir eget forenklet kurs for de fra 7 år og nedover.
For de som fyller 8 år og eldre blir det fullverdig kurs.
Kursdag 2, oppkjøring.
Lørdag 30.01.2021 eller annen avtale
Vi tilpasser oppkjøring ihht vær og føre.
Kursholdere er Jens Olav Bertelsen og Kjell Askeland.
NB!! Alle som skal på kurs MÅ laste ned Bilsportboka/Karting på nettbrett/pc/mobil FØR første kursdag, da dette brukes som kursmateriell med regeloppdatering og nødvendig info.
PÅMELDING: kjeaskel@gmail.com \Tlf Kjell Askeland 90025308
jensolavb@hotmail.com \Tlf Jens Olav tlf 90189091
MRK: LISENSKURS, ANTALL PÅMELDTE MED NAVN OG FØDSELSDATO\Epost Adresse
STED: Eikås motorsenter
PRIS: 500 kr person.

Lisenskurs

NMK Bergen inviterer til lisenskurs for gokart onsdag 30 september.
Kursdag 1
onsdag 30/9 KL 1700 og 1830
Teori-Kurs fra 6 år og oppover med prøve – må ha med en ansvarlig voksen ledsager for de under 18 år.
Det blir eget forenklet kurs for de under 7 år.
For de som fyller 7 år og eldre blir det fullverdig kurs.
Teorikurset for de under 7 år starter kl 1700 og kl 1830 for de over 7 år.
Kursdag 2, oppkjøring.
Vi tilpasser oppkjøring etter avtale
Kursholdere er Jens Olav Bertelsen og Kjell Askeland.
NB!! Alle som skal på kurs MÅ laste ned Bilsportboka/Karting på nettbrett/pc/mobil FØR første kursdag, da dette brukes som kursmateriell med regeloppdatering og nødvendig info.
PÅMELDING: jensolavb@hotmail.com Mer info; Jens Olav tlf 90189091
MRK: LISENSKURS, ANTALL PÅMELDTE MED NAVN OG ALDER/FØDSELSÅR.
STED: Eikås motorsenter
PRIS: 500 kr person
Pga kort påmeldingsfrist vil det bli satt opp ett kurs til før jul.

Dugnad

Heisan.
Vi har ny dugnad for bilgruppen.
Vis det ikke passer, må man selv sørge for å bytte, eller finner noen som kan ta vakten.
Vaktliste for Gokart på billøp 10.10.2020
kl 0800-1200
Eirik Angeltveit
Christian Bakkerud
kl1200 -slutt
Kenneth Kolås
Sigbjørn Hannisdal

Trening

Lørdag 22.08 blir det ikke trening grunnet Nm i Trail, men vi får trene på søndag 23.08 fra 13:00 – 17:00.

Dugnad

Mandag 24 vil det bli dugnad på Eikås fra kl 17:00. Vi skal blant annet klippe vollen, så de som har mulighet å ta med eget klippe utstyr gjør det ?
Hvem kan stille ?

Trening våren 2020

I forbindelse med at det nå er åpnet for trening under restriksjoner blir det laget retningslinjer for hvordan treningen skal gjennomføres for å oppfylle myndighetenes krav til smitteverntiltak.
Vi trenger derfor å vite litt om hvor mange som tenker å starte opp med trening så snart vi kan åpne banen igjen.
Treningsansvarligliste/funksjonærliste vil bli lagt ut etter hvert og det er spesielt viktig at de som er satt opp på listen setter seg godt inn i regler og retningslinjer som gjelder for oss.
1. Tometersregelen er ufravikelig både for voksne og barn/ungdom, unntatt for de som bor i samme husstand. Dette gjelder i hele depot. Brudd kan føre til at de treningsansvarlige ber foresatte og barn/ungdom forlate området.
2. Det er ikke lov å byttelåne verktøy eller annet utstyr. Alle må ha med alt de trenger for gjennomføre trening inkl luftfylling.
3. Det er utplassert antibac på en bord lett tilgjengelig for alle.
4. Alle bygg og toalett er stengt. Ta med våtservietter! Dersom toalettet i et nødstilfelle blir brukt, må foresatte sørge for nedvasking og desinfisering i etterkant. Gokartbrakken er kun tilgjengelig for treningsansvarlige.
5. Foresatte må sørge for at deres barn/ungdom kjører forsvarlig på banen slik at vi unngår kjøreuhell og skader!
6. Det er kun foresatte og fører bosatt i samme husstand som kan oppholde seg i samme depottelt/avsatt område.Det er kun foresatte for gjeldende fører som kan hjelpe ved utforkjøring eller tekniske problem. Unntatt er selvsagt dersom det er personskade.
7.Alle vil bli anvist plass i depot.
Det blir plass til en enhet pluss ett telt.
Alle biler som ikke må være i depot skal kjøres ut
8. Alle som skal delta på trening MÅ sende mail med påmelding til Henriette, henki_81@hotmail.com ,dagen før innen klokken 19.00, med følgende informasjon: a) Bekreft at dere har lest hele denne meldingen. b) Bekreft at verken barn/ungdom eller foresatt har symptomer på koronavirus. c) Navn på sjåfør d) Navn på foresatt e) Nummer på førerlisens f) Nummer på vognlisens g). De som ikke er forhåndspåmeldt vil ikke få kjøre eller oppholde seg på området.
Det vil bli satt opp en funksjonærliste for alle som skal trene. De som er satt opp på funksjonærliste og ikke kan stille må sørge for å få byttet sin vakt. Hvis ikke de navnene som står på listen ikke kan stille så blir treningen avlyst.
Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer og justeringer.
Smitteverntiltakene fra myndighetene har høyeste prioritet i ukene framover.