Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Bergen

Årsmøtet avholdes onsdag 7 mars 2018 kl.19:00 i klubbhuset på Eikås.

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Bergen.

Årsmøtet avholdes onsdag.7 mars kl.19:00 i klubbhuset på Eikås.

Saker som et medlem ønsker å bli tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret på mail  post@nmkbergen.no innen 22.februar 2018.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ta med medlemskort. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Valgkomite: Bjørn Visnes tlf. 930 07 525 og Morten Lavik tlf. 90976 871

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på klubbens nettsiden fra 28.febr.(kommer på link under)

Saksliste

For info om regnskap ta kontakt med trond.madsen@nmkbergen.no

Velkommen til årsmøte og prisutdeling.

Det blir enkel servering.

Med vennlig hilsen

Styret i NMK Bergen