Utleie av gokart i NMK Bergen

Ny praksis ved utleie av gokart i NMK Bergen er vedtatt av ledergruppen.

Utleie av gokart i NMK Bergen skal koordineres gjennom Rekrutteringsansvarlig i klubben. Rekrutteringsansvarlig sørger da for at det er maksimum en leietager pr kart på tirsdager og onsdager, og maksimum to leietagere pr kart på lørdager. Dette for å sikre at leietagere/potensielle nye medlemmer får prøvd tilstrekkelig med kjøring og under gunstige forhold (unngå stress og venting). Rekrutteringsansvarlig formidler så til de treningsansvarlige om hvorvidt det skal foregå utleie under kommende trening i god tid, slik at de treningsansvarlige kan stille forberedt.

Pr i dag har NMK Bergen 3 gokarter for utleie (prøving). Det er en Rotax Max, en Mini med Raket 95 og en Cadetti med Raket 60. De containeransvarlige sørger for at disse er brukbare til enhver tid, og gir beskjed til Rekrutteringsansvarlig dersom noen av kartene er ute av drift. Dersom en kart eller utstyr blir ødelagt/ikke virker etter en trening, må dette formidles til de containeransvarlige av treningsansvarlig og rekrutteringsansvarlig.

Prisene og systemet vil fungere slik:
Kr 200,- for første pass og kr 100,- pr pass etter dette. Dette inkluderer treningsavgift og engangslisens. Det blir opp til den som skal prøve å finne ut hvor mange pass de ønsker å kjøre.

Dersom det kommer folk og vil prøve med egen kart, betaler de kr 100 i engangslisens (om nødvendig) og kr 250,- i treningsavgift (dersom ikke treningsavgift for hele sesongen er betalt). Merk at gokarten da må være i henhold til gjelde reglement for klassen for å kunne benyttes.

Kun godkjent utstyr skal benyttes til kjøring, dette gjelder både kart og kjøreutstyr. Det er da reglene for trening som gjelder.

Mvh Ledergruppen i NMK Bergen Gokart