NBF med oppdaterte regler for 2018

Kartingseksjonen har i sitt møte den 6. desember beslutte følgende forandringer vedrørende aldersgrenser:

Fra 2018 Cadetti Trening 6 år -> 
For 2018 Cadetti 8 – 10 år
Fra 2019 Cadetti vurderes 7 – 9 år
For 2018 Mini 10 – 13 år
Fra 2019 Mini vurderes 9 – 12 år
Fra 2018 Junior 12 – 15 år
Fra 2018 Senior 14 -> (kun direktedrift)
Fra 2018 Senior m/gir 15 ->
Maksgrenser er ikke gjeldene ved trening og klubbløp
Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles. Med maks. alder menes ut det året det fylles.

Seksjonen vil vurdere og teste følgende før første løp i 2018.
For Cadetti trening vil vi teste: Coil med turtallsperre samt fast drev.
For Cadetti vil vi teste fast drev før første løp
Bakgrunnen for test er muligheten for å redusere hastighet.