Innkalling til foreldremøte med møteplikt!

Det kalles herved inn til foreldremøte i forbindelse med Sommercupen 2017.

OBS! Alle fra NMK Bergen som skal kjøre Sommercup’en må stille med minst en funksjonær.

Det er mange oppgaver som skal løses når vi skal være vertskap for dette store arrangementet og det er derfor viktig at alle stiller på møtet.

Tema for møtet er bl.a:

  • Idémyldring rundt aktiviteter på «fridagen»
  • Rollefordeling
  • Eventuelt

Møtet avholdes tirsdag 6. juni kl. 20.00 i klubbhuset på Eikås.