Rydde etter sommercupen

Alle som skal kjøre sommercupen i Bergen må melde inn funksjonærer til dugnadsansvarlig.
Det er veldig viktig få oversikt over de som ikke skal videre til Sigdal, og kan være igjen å rydde etterpå på tirsdagen.

Dugnadsansvarlig
Kjell Askeland, T: 90025308 E: kjell.askeland@moller.no